FAQ's

 

 Πως θα βρω το ιδανικο ακίνητο?

Συχνά αυτή η απάντηση σχετίζεται με την οικονομική δυνατότητα του κάθε αγοραστή ωστόσο δεν είναι αυτό το μοναδικό κριτήριο. Πολύ σπουδαίο ρόλο παίζει η περιοχή και οι υποδομές ή ακόμη και οι προοπτικές που μπορεί να υπάρχουν για την μέλλοντική ανάπλαση κάθε γειτονιάς. Φυσικά πρέπει δεν πρέπει κανείς να υποτιμά και την ποιότητα κατασκευής και ιδιαίτερα την ενεργειακή κλάση στην οποία κατατάσσεται κάθε ακίνητο η οποία σχετίζεται άμεσα και με την κατανάλωση που θα απαιτείται για την διαβίωση μέσα σε αυτό. Τέλος ακολουθούν τα υποκειμένικά κριτήρια που κάθε νοικοκυριό θέτει τα οποία συνήθως αφορούν την αισθητική και την λειτουργικότητα του κάθε χώρου.

 Νεόδμητο ή παλαιότερο ακίνητο?

Η μετακόμιση σε ένα απολύτως νεόδμητο ακίνητο είναι ιδιαίτερα ελκυστική αίσθηση. Οι σύγχρονες κατασκευές άλλωστε ανταποκρίνονται με τον πιο επαρκή τρόπο στις ανάγκε των σύγχρονων ανθρώπων προσφέροντας μεγάλες βεράντες, όμορφους χώρους υγιεινής, μοντέρνες κουζίνες, θέσεις στάθμευσης, αποθήκες, αυτονομία θέρμανσης, θερμομόνωση και ηχομόνωση. Είναι σύμφωνες με τον νέο αντισεισμικό κώδικα και διασφαλίζουν στους αγοραστές τους την μέγιστη πιθανή υπεραξία σε ενδεχόμενο μελλοντικής μεταπώλησης.

Φυσικά η αξία ενός απολύτως νεόδμητου ακινήτου υπερβαίνει σημαντικά της αξία των μεταχειρισμένων. Οι παρεμβάσεις που μπορεί να θελήσει κανείς δεν έχουν μεγάλο εύρος ενώ πρατηρείται το φαινόμενο πλέον να μην είναι πολύ επαρκείς οι χώροι κυρίως των υπνοδωματίων.

Τα παλαιότερα ακίνητα δείχνουν πολύ καλύτερα «αντανακλαστικά» στην προσαρμογή των αξιών και συχνά προσφέρονται σε πολύ προσιτές τιμές. Η επιφάνεια αυτών των ακινήτων σε σχέση με την αξία τους εμφανίζει σαφώς πιο βελτιωμένη αναλογία και αν κανείς ανακαινίσει αυτούς τους χώρους μπορεί να επιτύχει εξαιρετικά αποτέλεσματα τόσο στο αισθητικό όσο και στο οικονομικό σκέλος. Συχνά αυτές οι κατασκευές βρίσκονται σε καλές περιοχές κοντά σε συγκοινωνίες και αγορά ενώ η παλαιότερη αρχιτεκτονική έδινε μεγάλη έμφαση στην επάρκεια και έτσι το εμβαδόν των χώρων τους είναι πιο βιώσιμο.

Σίγουρα υπάρχει, φυσικά, το ρίσκο για βλάβες που δεν έχουν προβλεφθεί γι’ αυτό χρειάζεται ενδελεχής έλεγχος πριν την αγοραπωλησία. Η σταστική επάρκεια κάθε κτιρίου πρέπει επίσης να ελέγχεται με ακρίβεια δεδομένου ότι οι απαιτήσεις των πρηγούμενων οικοδομικών κανονισμών, με βάση τις οποίες κατασκευάστηκαν τα παλαιότερα ακίνητα, δεν ήταν τόσο αυστηρές όσο σήμερα ενώ τέλος, η θερμομόνωση και η ηχομόνωση αυτών των ακινήτων επίσης υστερεί σημαντικά. Η ενδεχόμενη υπεραξία που μπορεί να προκύψει από την μεταπώληση ενός παλαιότερου ακίνητου,ακόμη και μετά από ανακαίνιση, δεν είναι το ίδιο εγγυημένη σε σχέση με τα νεόδμητα.

 Ποιά είναι τα έξοδα μεταβίβασης?

Τα έξοδα μεταβίβασης είναι τα έξοδα που αναλαμβάνει να πληρώσει ο αγοραστής του ακινήτου.

Φορολογία Μεταβίβασης. Μπορεί να είναι δύο είδων :
- Φ.Μ.Α. ίσο με 3% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας. Αφορά ακίνητα που δεν είναι απολύτως νεόδμητα.
- Φ.Π.Α. 24% επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου και αφορά νεόδμητα ακίνητα που προσφέρονται προς πώληση από Κατασκευαστικές Εταιρείες.

Αμοιβή Δικηγόρου. Είναι πλέον προαιρετική η επιλογή αυτή. Ωστόσο η νομική υποστήριξη κατά την διαδικασία αγοράς ακινήτου διασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό την ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το νομικό τμήμα της εταιρείας μας μπορεί να αναλάβει αυτή την εργασία με επιβάρυνση 0,8% επί της μεγαλύτερης αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας.

Αμοιβή Συμβολαιογράφου. Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 1,2% - 2% επί της μεγαλύτερης αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας.

Αμοιβή Κτηματομεσίτη. Ορίζεται ως 2% επί την πραγματικής εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Υποθηκοφυλάκειο. Πρόκειται για το Τέλος εγγραφής και είναι 0,475% επί της μεγαλύτερης αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας.

Φόρος υπέρ Ο.Τ.Α. Υπολογίζεται ως 3% επί του ποσού του Φόρου Μεταβίβασης.

 Τι πρέπει να κάνω ώστε να επιτύχω το υψηλότερο ενοίκιο για ένα ακίνητο?

Οπωσδήποτε ένας απο τους παράγοντες που επηρεάζουν την αξία των ενοικίων είναι η ποιότητα του ακινήτου. Ένα διαμέρισμα που δεν είναι νεόδμητο συχνά χρειάζεται συντήρηση ή ακόμη και ανακαίνιση. Όσο πιο προσεγμένος είναι ένας χώρος τόσο περισσότερο ελκυστικός θα είναι και για τους υποψήφιους μισθωτές. Σε γενικές γραμμές πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στη δαπάνη της ανακαίνισης που πρέπει να γίνεται σε κάθε ακίνητο ανάλογα με τη απόδοση που μπορεί να αποφέρει μια τέτοια κίνηση, πάντα σε συνάρτηση με την περιοχή που βρίσκεται και το μέγεθος του.

Μια μεγάλου κόστους ανακαίνιση σε περιοχή που δεν συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον ή και το αντίστροφο μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα. Είναι πάντως βέβαιο πως τα φρεσκοβαμμένα διαμερίσματα και ιδιαίτερα όταν υποδεικνύονται με πλήρη φωτισμό δημιουργούν ευχάριστη αίσθηση στους επισκέπτες.

 Τι είναι το ενεργειακό πιστοποιητικό και ποιόν αφορά η έκδοσή του?

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι το έγγραφο που βαθμολογεί κάθε ακίνητο σχετικά με το πόσο φιλικό είναι προς το περιβάλλον. Συντάσεται από μηχανικό – ενεργειακό επιθεωρητή και είναι απαραίτητο να εκδοθεί πριν την πώληση ή εκμίσθωση κάθε ακινήτου. Είναι στις ενέργειες που αφορούν τον ιδιοκτήτη κάθε ακινήτου.

 Τι είναι η βεβαίωση ηλεκτρολόγου και πότε είναι απαραίτητη?

Οι ηλεκρολογικές εγκαταστάσεις κάθε 7 έτη για τους επαγγελματικούς χώρους και κάθε 14 έτη για τις κατοικίες πρέπει να ελέγχονται για την λειτουργικότητα και την ασφάλειά τους. Αυτό τον έλεγχο τον κάνει ο ηλεκτρολόγος και εκδίδει μια βεβαίωση η οποία έχει και την αντίστοιχη διάρκεια ανάλογα με το αν πρόκειται για κατοικία ή επαγγελματική στέγη. Η βεβαίωση του ηλεκτρολόγου κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία ΔΕΔΗΕ.

 Ποιές οι ενέργειες που πρέπει να αναλάβει ένας πωλητής ακινήτου?

Για κάθε ακίνητο που πωλείται θα πρέπει να υπάρχει και μια βεβαίωση από μηχανικό που θα πιστοποιεί τις διαστάσεις, τις κατόψεις και εάν έχουν τακτοποιηθεί τυχόν υπερβάσεις ή αυθαιρεσίες. Για κάθε μεταβολή στο εμβαδόν ενός ακινήτου συχνά προκύπτει και μια διαφορά στον ΕΝΦΙΑ των προηγουμένων ετών η οποία εμφανίζεται σαν εκκρεμότητα στην εφορία. Πρέπει να πληρωθούν αυτά τα ποσά ώστε να εκδοθεί φορολογική ενημερότητα, γιατί είναι και αυτή απαραίτητη – μαζί με την ασφαλιστική, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία.

Το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομικό και φολογικό πλαίσιο και η πολυνομία που διακρίνει τα τελευταία έτη συχνά καθιστά απαραίτητη τη συμβολή από λογιστή, μηχανικό και δικηγόρο προκειμένου είναι κανείς βέβαιος ότι έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Loading...